• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد:
عنوان : انجام عملیات دورگ گیری ارقام گندم بهاره پروژه ایران-سیمیت در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی منابع طبیعی صفی آباد
کد خبر : ۱۰۵۲۳۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 
ساعت : ۱۴:۱۱:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

موضوع: انجام عملیات دورگ گیری ارقام گندم بهاره پروژه ایران-سیمیت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد

به گزارش روابط عمومی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد عملیات دورگ گیری ارقام گندم در برنامه بهنژادی گندم های بهاره در راستای اجرای پروژه‌ی افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان در ایران در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد انجام گرفت.

دکتر محمود طبیب غفاری مجری مسئول پروژه مذکور اظهار داشتند:

دورگ گیری یکی از روشهای اصلاح نباتات جهت بهبود و کیفیت محصولات زراعی می باشد. با توجه به اهمیت گندم در سفره ایرانیان و ضرورت تامین امنیت غذایی جامعه این روش دراصلاح نباتات گندم نیز انجام می گیرد. در پروژه «افزایش عملکرد گندم وبهره وری نظامهای زراعی گندم بنیان در ایران» برنامه بهنژادی گندم های بهاره در مرکز صفی آباد متمرکز شده است. در همین راستا همه ساله برنامه دور رگ گندم در اواخر بهمن تا نیمه دوم اسفند انجام می شود.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0