• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد:
عنوان : اولین نشست مشترك محققان معین در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی منابع طبیعی صفی آباد با مدیران ترویج شهرستان های شمال استان خوزستان
کد خبر : ۱۰۵۲۳۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 
ساعت : ۱۴:۱۸:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین نشست مشترک محققان معین در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد با مدیران ترویج شهرستان های شمال استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد روز سه شنبه مورخ 7 اسفند 1397 اولین نشست مشترک محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد و مدیران ترویج مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های شمال استان خوزستان به منظور تدوین وظایف محققان و مروجان در پیشبرد فعالیت های ترویجی با حضور محققان معین مرکز و مسئولین ترویج در سالن جلسات شهید علیمرادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد برگزار گردید. در این جلسه در خصوص نحوه انجام مشارکت محققان معین و مروجان پهنه و نیز چگونگی پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی صفی آباد و مدیریت های جهاد کشاورزی شمال استان خوزستان بحث و تبادل نظر شد.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0