• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد:
عنوان : بازدید مهندس كشاورز معاون وزیر جهاد كشاورزی در امور زراعت و مهندس میری بازرس امور جهاد كشاورزی از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی¬آباد
کد خبر : ۱۰۵۳۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
ساعت : ۱۱:۵۸:۱۶

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

بازدید مهندس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و مهندس میری بازرس امور جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­ آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی ­آباد روز یکشنبه مورخ 12 اسفند 1397، آقای مهندس کشاورز معاون وزیر کشاورزی در امور زراعت، مهندس سید حسین میری بازرس امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، دکتر اسفندیارپور مشاور وزیر و مجری طرح گندم، مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه­های روغنی از مزارع تکثیر بذری گندم و کلزا، پروژه­ی ایران-سیمیت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­ آباد بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید که با حضور آقایان مهندس چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، مهندس قاسمی ­نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی استان، مهندس زارعی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، مهندس ملک­ زاده رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­ آباد و معاونین و محققان مرکز صورت گرفت، هیات بازدیدکننده رضایت کامل خود را از عملکرد طرح­های تحقیقاتی مرکز بویژه پروژه ایران- سیمیت در مرکز صفی­آباد ابراز نمودند.

مهندس کشاورز ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت­های محققین، حمایت و پشتیبانی وزارتخانه را از    فعالیت­های تحقیقاتی به ویژه پروژه­ های گندم و کلزا ابراز نمودند.

در این بازدید دکتر طبیب غفاری مجری مسئول پروژه مشترک ایران-سیمیت توضیحات کاملی در خصوص طرح­های بهنژادی گندم های بهاره و افزایش عملکرد گندم و بهره ­وری نظام­های زراعی گندم بنیان در ایران ارائه نمودند.

ضمناٌ هیات عالی وزراتخانه بهمراه محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­ آباد از پلتفرم­های آموزشی-ترویجی ایران-سیمیت شمال استان خوزستان در شرکت­های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجائی بازدید بعمل آوردند.

  http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/83229637

لینک خبر بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی مهندس کشاورز از تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی­ آباد در خبرگزاری ایرنا

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0