سه‌شنبه, 6 اسفند 1398

سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد-دزفول

  • ساعت : ۹:۳۷:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۲۱۴۵۱
بررسی و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مركز

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول ، روز شنبه و یکشنبه 29 و 30 دیماه 98 ، طرحهای تحقیقاتی کلیه محققین مرکز مورد بررسی و ارزشیابی کارشناسان دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفت ومحققین مرکز در مورد روند کارها و مشکلات موجود توضیحاتی ارائه نمودند و در ادامه کارشناسان مذکوراز معاونت ها و بخش های مختلف مرکز شامل گلخانه ها ، باغات و طرحهای تحقیقاتی گندم بنیان و چغندرقند و امکانات آموزشی ، بازدید نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها