• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : بازدید تیم تخصصی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد از منطقه فراش دزفول
کد خبر : ۸۴۰۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد درتاریخ 96/9/28 از طرح پایلوت انتقال یافته های تحقیقاتی گندم در منطقه فراش دزفول

در این بازدید کارشناسان مرکز خدمات دهقان و جمعی از گندمکاران منطقه حضور داشتند. 
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0