سه‌شنبه, 3 بهمن 1396
عنوان : برگزاری دوره آموزشی پیشگیری و كنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی
کد خبر : ۸۵۵۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۰:۲۸:۱۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دوره آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی به مدت دو هفته در روزهای دوشنبه 11و 18 دیماه سال 96 در محل معاونت آموزشی مرکز به مدت 16 ساعت برگزار گردید.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد-دزفول

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0