• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : برگزاری دوره آموزشی پیشگیری و كنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی
کد خبر : ۸۵۵۲۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۰:۲۸:۱۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، دوره آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی به مدت دو هفته در روزهای دوشنبه 11و 18 دیماه سال 96 در محل معاونت آموزشی مرکز به مدت 16 ساعت برگزار گردید.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0