• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : طرحهای تحقیقاتی گندم دوروم
کد خبر : ۸۹۳۹۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ 
ساعت : ۹:۲۵:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد آقای مهندس حسین فرزادی عضو هیئت علمی مرکز و محقق گندم اظهار داشتند:

 طرحهای تحقیقاتی گندم دوروم در سال زراعی 97-96 در سطحی معادل 7000 متر مربع در مزرعه شماره 700 این مرکز به اجرا در آمد . تعداد طرحهای تحقیقاتی گندم دوروم عبارت است از 5 طرح تحقیقاتی شامل آزمایشات ملی و بین المللی است. لاین امید بخش گندم دوروم D-91-6    در دست نامگذاری است و سایر لاینهای امید بخش مانند D-92-4  ، D-92-5 ، D-93-5   ، D-93-10 ، D-93-19 در دست بررسی های تکمیلی هستند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0