• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : بازدید از نمایشگاه و مزرعه ارقام چغندرقند پائیزه در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد
کد خبر : ۹۰۷۵۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ 
ساعت : ۷:۵۹:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید از نمایشگاه و مزرعه ارقام چغندرقند پائیزه در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، رروز سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت‌ماه 97، در ادامه روز مزرعه بین المللی ارقام چقندرقند پائیزه، مسئولین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مهمانان، کارشناسان بخش کشاورزی، نمایندگان شرکتهای خارجی و داخلی تولید کننده بذر چغندرقند، مدیریت های جهاد کشاورزی استان و کشاورزان از نمایشگاه جانبی و مرزعه نمونه تولید بذر ارقام چغندرقند پائیزه در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد بازدید بعمل آوردند.

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0