• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد گزارش داد:
عنوان : بازدید مهندس اسفندیاری پور مجری طرح گندم از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد
کد خبر : ۹۰۸۹۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۱۹:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید مهندس اسفندیاری پور مجری طرح گندم از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، روز چهارشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه 97 آقایان مهندس اسفندیاری پور مجری طرح گندم و مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی، دکتر اسماعیل زاده رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و دکتر وهابی زاده عضو هیات علمی موسسه مذکور از مزارع تحقیقاتی ملی و بین المللی گندم نان و دوروم و مزارع تولید بذر پرورش یک و دو گندم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد بازدید بعمل آوردند.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0